WŁĄCZ SIĘ

Chcesz wesprzeć ideę permakultury, suwerenności żywnościowej i temat nasion? Nowo powstająca fundacja działająca w duchu tych właśnie wartości i tematów (https://www.agropermalab.org/) poszukuje osób/osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania. Na tym etapie szczególnie potrzebujemy wiedzy z zakresu prawa (polityka prywatności na stronę internetową, RODO) oraz wsparcia księgowego. Jeżeli jednak nie masz tej dokładnie wiedzy, a chciałbyś włączyć się np. w tłumaczenie na stronę internetową, redakcję, itd. – również pisz! O, a jeżeli jesteś utalentowanym rysownikiem/rysowniczką, który chciałby zrobić nam ryciny o motywach roślinnych i nasiennych na stronę, to również super – pisz! 🙂