Fundacja Agro-Perma-Lab wspierana jest przez następujące organizacje:


Community Seed Banks Academy wsparło finansowo nasz projekt AgroPermaLab: Nasiona.


European Cultural Foundation przekazała grant na nasz projekt ,,Supermarket Museum”. Więcej informacji o projekcie tutaj.


Schola Campesina wsparła nas merytorycznie podczas szkolenia liderów Agroekologii w ruchu suwerenności żywnościowej w 2019 roku.


Arche Noah prowadzi program „Community Seed Banks Academy”, dzięki któremu współfinansujemy nasz projekt AgroPermaLab: Nasiona.


Dom Spotkań Twórczych Ptasia Dolina na Pogórzu Kaczawskim współpracuje z nami podczas realizacji projektu AgroPermaLab: Nasiona. To właśnie w Ptasiej Dolinie odbędzie się nasz trening i to tam zbudujemy Kaczawski Społecznościowy Dom Nasion. Dodatkowo, Ptasia Dolina często udostępnia nam swoje miejsce na spotkania strategiczne zespołu Fundacji.


Permakultura.edu.pl była partnerem merytorycznym podczas naszego zeszłorocznego Szkolenia Liderów Agroekologii.


Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie wsparł nas podczas realizacji zeszłorocznego szkolenia Liderów Agroekologii. To właśnie na terenie EUL-u odbyło się szkolenie.


Koalicja Żywa Ziemia była zaangażowana w proces współtworzenia Polskiej Deklaracji Agroekologii.


Czasopismo Zielone Wiadomości jest patronem medialnym naszego projektu AgroPermaLab: Nasiona.