Trening Agro-Perma-Lab NASIONA 2021

Kryteria selekcji uczestników i opis metodyki poniżej.

Trening Agro-Perma-Lab NASIONA 2021 to przede wszystkim spotkanie szkoleniowe dla edukatorów i liderów społecznych w sieci agroekologii i permakultury podnoszące kompetencje z zakresu: strategii tworzenia Społecznościowych Domów i Sieci Nasion, ich technicznych, wspólnotowych oraz politycznych aspektów. Podczas szkolenia zostaną też poruszone różnorakie kwestie związane z zachowywaniem nasion – od praktyk zachowywania i przetwarzania po organizację wymian nasion oraz żywych kolekcji oraz kwestie utrzymywania wysokiej jakości materiału siewnego i edukacji innych. Trening odbył się na bazie rekrutacji. Trening odbył się w styczniu i lutym 2021. Trening był częścią trzyetapowego projektu ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA”, współfinansowanego przez Community Seed Banks Academy.

Seria szkoleniowa: nagrania z 10 spotkań tematycznych TUTAJ.

Na naszym kanale YouTube odbyły się transmisje live z wykładów szkolenia Agro-Perma-Lab NASIONA. Pełen program dostępny jest w sekcji materiały.


OBSZARY SZKOLENIA AGRO-PERMA-LAB: NASIONA

Tematy, jakie zamierzamy poruszyć na szkoleniu:

 • Umiejętności techniczne zachowywania nasion i prowadzenia żywej kolekcji;
 • Prawo i polityka nasion: co trzeba wiedzieć;
 • Rynek: ekonomia i jakość nasion;
 • Nasiona i bioróżnorodność
 • Polski kontekst / kontekst globalny;
 • Nasze wartości: suwerenność nasienna, solidarność;
 • Nasze lokalne projekty i plany;
 • Organizacja Społecznościowych Domów Nasion i sieci nasion – zarządzanie procesami i jakością,
 • Edukacja nasienna – jak uczyć o nasionach,
 • Rolnik-rolnikowi – horyzontalna wymiana praktycznej wiedzy.

METODYKA

Nasze szkolenia to nie szkoła z ławkami, gdzie jest jeden autorytet i wszyscy uczestnicy muszą milcząco słuchać. Będziemy opierać się na metodach edukacji nieformalnej, wykorzystując narzędzia takie jak między innymi:

 • Dialogo de Saberes – dialog różnych typów wiedzy (model APLab 2019);
 • Krąg – dzielenie się doświadczeniami;
 • Rozwijanie 3 aspektów kompetencji: wiedzy, wartości i umiejętności nasienników;
 • Wprowadzenia i podsumowania przez uczestników;
 • Prezentacje przez uczestników (wydarzenia, kolekcje) – uczestnicy są również współtwórcami szkolenia;
 • Genius Loci wsi: potencjał sieci nasiennej wśród ogrodników;
 • Sesje refleksji indywidualnych; grupowa ewaluacja i świętowanie.

KOSZT UDZIAŁU

Udział w szkoleniu jest dla uczestników bezpłatny, finansowany ze środków Community Seed Banks Academy.

TRENERZY

Trenerami z Polski na szkoleniu będą m.in. nasiennicy z Dolnego Śląska oraz eksperci w dziedzinie nasion z różnych dziedzin (np. z dziedziny legislacji na temat nasion, eksperci związani z Bankiem Nasion – dr Denise Dostatny). Zagraniczni trenerzy, którzy połączą się z nami online, na co dzień pracują w organizacjach: Seed Cooperative (Wielka Brytania), Ecoruralis (Rumunia), Arche Noah (Austria) oraz Red de Semillas (Hiszpania).

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM? KRYTERIA SELEKCJI

Osoba zgłaszana reprezentuje społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, lokalną społeczność produkującą żywność, instytucję naukową lub badawczą.

Tematyka działań i misji organizacji/społeczności macierzystej jest spójna z założeniami suwerenności nasiennej i żywnościowej – lub wskazuje na dążenie w ich kierunku.

Potencjał liderski i edukatorski nominowanej osoby uwidoczniony jest realnymi działaniami.

Aspekt różnorodności grupy uczestników może zadecydować o tym, że zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.

Potencjalny uczestnik ma możliwość wpływu na zmiany społeczne, co jest również  związane z jego aktualną sytuacją życiową, wiekiem i etapem życia, na jakim  się znajduje  (będzie chciał i mógł, przenieść doświadczenie szkolenia w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po szkoleniu).

PROCES WYBORU UCZESTNIKÓW

Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj. Zgłoszenia zbieramy do 23.11.2020 do północy. Wybranych uczestników poinformujemy dnia 2 grudnia 2020. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szkolenia, zapraszamy do kontaktu.


DATY I MIEJSCE

Miejsce – przestrzeń on-line. Większość sesji treningowych odbędzie się w wtorkowe i środowe wieczory na przełomie stycznia i lutego 2021. Szczegółowy harmonogram spotkań:

12.12.2020, g. 18:00-20:00 – Spotkanie zapoznawcze uczestników treningu;
12.01.2021, g. 18:00-20:30 – Nasiona w agroekologii, permakulturze i suwerenności nasiennej – fundamenty/wartości dla przyszłości;
13.01.2021, g. 18:00-20:30 – Agro-bioróżnorodność, rolnictwo i nasiona – od Banków nasion do Domów nasion;
19.01.2021, g. 18:00-20:30 – Planowanie sezonu i produkcji nasion: nasiennicy-praktycy z Polski;
19.01.2021, g. 20:45-21:30 – Mini-ewaluacja i refleksja uczestników treningu;
20.01.2021, g. 18:00-20:30 – Kwestie techniczne i botaniczne: co trzeba wiedzieć, by odtworzyć cechy i zachować różnordoność genetyczną?
26.01.2021, g. 18:00-20:30 – Ekonomia, rynek nasienny i patenty, łańcuch żywności od nasion do konsumenta: Społecznościowe Domy Nasion – opisy przypadków;
27.01.2021, g. 18:00-20:30 – Prawo i polityka nasion w Polsce i globalnie: co trzeba wiedzieć;
27.01.2021, g. 20:45-21:30 – Mini-ewaluacja i refleksja uczestników treningu;
2.02.2021, g. 18:00-20:30 – Agroekologia, autonomia gospodarstw i ruch suwerenności nasiennej na świecie;
3.02.2021, g. 18:00-20:30 – Organizacja wspólnej produkcji nasion: Społeczne Sieci Nasienne w Europie – studia przypadku;
9.02.2021, g. 18:00-20:30 – Społeczne Domy Nasion: oddolne strategie organizowania procesów i dbania o jakość. Studium przypadku;
10.02.2021, g. 18:00-20:30 – Edukacja nasienna – jak uczyć i jak nie uczyć o nasionach?
16.02.2021, g. 18:00-20:00 – Spotkanie wewnętrzne podsumowujące – podsumowania, plany i potencjały na przyszłe współprace i działanie w temacie nasion;
17.02.2021, g. 18:00-20:00 – Refleksja końcowa, celebracja.


W TRENINGU WZIĘŁO UDZIAŁ 20 LIDERÓW-EDUKATORÓW Z ORGANIZACJI I INICJATYW Z CAŁEJ POLSKI

FACYLITACJA:

Joanna Bojczewska – inicjatorka treningów, fundatorka Agro-Perma-Lab, Joanna jest edukatorką Agroekologii z doświadczeniem w dziedzinie ekosystemowych i permakulturowych upraw w Polsce, Anglii i Hiszpanii; absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego (EUL), współzałożycielka i animatorka Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska i międzypokoleniowych spotkań rolników. Z wykształcenia antropolog społeczny, pasjonuje się edukacją nieformalną, projektuje treningi i warsztaty, twórczyni krótkich filmów i podcastów w ramach EKOPOLETKO.

Weronika Koralewska jest projektantką programów edukacyjnych, facylitatorką, koordynatorką i trenerką w nurcie edukacji nieformalnej. Z wykształcenia jest politolożką. Ma duże doświadczenie w dziedzinie edukacji ekologicznej, głębokiej ekologii, suwerenności żywnościowej, edukacji międzykulturowej oraz sztuki. Niezależna konsultantka wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Współzałożycielka fundacji Agro-Perma-Lab. Członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.

WYBRANE UCZESTNICZKI I UCZESTNICY TRENINGU:

Klaudia Kryńska – absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Miejska ogrodniczka, od 6 lat związana ze Wspólnym Ogrodem przy Służewskim Domu Kultury. Edukatorka działająca na rzecz suwerenności żywnościowej, współpracująca z organizacją Nyeleni Polska.

Agnieszka Dragon – działaczka, organizatorka projektów społecznych. Działa na rzecz otwierania ogrodów działkowych i tworzenia w nich miejsc spotkań. Aktualnie zaangażowana w projekt badawczy o integracji ogrodów działkowych i społecznościowych (integrationgardens.com). Dokumentuje życie działkowe w ramach projektu Warszawscy Działkowcy (warszawscydzialkowcy.com). Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Studentka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Humboldtów. Działkowiczka w ROD „Pratulińska” na warszawskim Targówku, członkini Stowarzyszenia “Zasiej”i ogrodu społecznościowego  “Zasiejówka”.

Anna Chęć – Aktywistka, animatorka, edukatorka/ trenerka – prowadzi warsztatownię DZIAŁAJ Z CHĘCIĄ. Żyje i uprawia w siedlisku: DOLINA BAWOLE SERCE w Bystrej, koło Bielska-Białej, gdzie prowadzi działania edukacyjne z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej OGRODY DLA ZIEMI. Prowadzi Fundację ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH i przedsiębiorstwo społeczne KOSMICZNA ARCHITEKTURA OGRODOWA, które wykonuje kopuły geodezyjne. W praktyce i systemowo działa na rzecz bezdomnych zwierząt. Współinicjatorka SIECI MOC NASION. Członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Podejmuje działania dotyczące lokalnej aktywności społecznej, obywatelskich działań na rzecz zmiany w różnych obszarach bo wierzy, że „Zmiana jest możliwa. Tu i teraz. Ważny jest każdy mały krok” [motto Fundacji Świat w Naszych Rękach].

Marta Smyka – absolwentka uniwersytetów wiedeńskich (Veterinärmedizinische Universität Wien – kierunek Hodowla Koni, Universität für Bodenkultur – kierunek Zootechnika). Właścicielka 15ha gospodarstwa rolnego które jest projektowane stosując elementy permakultury, bazując na zamkniętym cyklu łączącym produkcję zwierzęcą i roślinną. Głównymi elementami gospodarstwa to stado koni rasy huculskiej, ekologiczny ogród warzywny na potrzeby własne, sad ze starymi odmianami drzew owocowych, system retencji i gospodarowania wodą, agroleśnictwo. W mojej codziennej działalności jako instruktor jeździectwa zajmuję się organizacją rajdów konnych. Od niedawna działaczka Lokalnej Sudeckiej Sieci Nasienniczej i entuzjastka zachowywania nasion.

Kamila Musiatowicz – przyrodniczka z wykształcenia i zamiłowania (absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim). Współzałożycielka i prezeska Fundacji alter eko oraz członkini Zarządu Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Od zawsze zafascynowana przyrodą, ze szczególną słabością do roślin. W ostatnich latach zaangażowana w projekt “Floratorium”, w ramach którego powstał pierwszy całodobowy, ogólnodostępny wymiennik nasion w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

Robert Szkiel – od zawsze blisko natury, w ostatnim roku zaangażował się w ogród społeczny u Jakuba Frydrycha w „Dobrej Ziemi”. Bliska mu jest inicjatywa Jurajskiej Kooperatywy Społecznej. Ostatnio odkrył jak ważna jest bioróżnorodność i jak strategiczny dla wolności ludzi jest dostęp do dobrych nasion. Jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza, dyplom w pracowni Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wychowania Artystycznego. Na co dzień jest przedsiębiorcą w branży reklamowej i fotograficznej. Do zeszłego roku był członkiem zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Częstochowie. Angażuje się w lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne.

Wioletta Olejarczyk – rolniczka wpółpracująca z Matką Ziemią  (Gospodarstwo Słoneczna 25), zielarka fitoterapeutka, inicjatorka Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej i RWS “Słoneczna 25”, członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska oraz sieci “Moc Nasion”.

Karolina Olejniczak – absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, o wieloletnim doświadczeniu pracy z ziemią, w kraju i za granicą. Związana z edukacją z zakresu suwerenności żywnościowej i wspieraniem inicjatyw lokalnych. Zbiera nasiona i dzieli się nimi. Organizatorka wydarzeń, obecnie lektorka języka angielskiego.

Haremza Marcelina – jest absolwentką Ogrodnictwa oraz Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jako członkini Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej przez dwa lata koordynowała działania Permakulturniaka – Permakulturowego Ogrodu Społecznego, który obecnie szuka nowej lokalizacji by ponownie zaistnieć. Prywatnie jest mamą dwójki maluchów w Edukacji Domowej. Jednak stara się realizować swoją misję zmiany świata na lepsze prowadząc bloga Ogrodowa Alternatywa jego profil na Instagramie oraz prowadząc mini wykłady dla przedszkolaków, studentów UP, członków Kooperatywy czy mieszkańców miast i wsi w ramach dofinansowania z lokalnych funduszy. Docelowo chciałaby wrócić do zawodu – czyli projektowania ogrodów jednak z wyraźnymi smaczkami Permakulturowymi.

Ola Arent – jest artystką i historyczką sztuki (Goldsmiths College, Londyn), kręci teledyski i obecnie studiuje Architekturę Krajobrazu na SGGW. Zajmuje się organizacją warsztatów np. Knitting Against Capitalism, prowadzi klub dyskusyjny Eko Klub Siekierki i rozwija Siekierkowski Ogród Sąsiedzki w Warszawie.

Iwona Bałdyga – absolwentka EULu, członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska oraz Stowarzyszenia ISERIS; wcześniej, za miejskiego życia sympatyzowała z Ogrodem Społecznym KOS, obecnie na wsi: udało jej się poprowadzić cały sezon pełen obfitości na wymagającej piaszczystej lubuskiej Ziemi. Stara się tworzyć “grupy zakupowe” w miejscach, które odwiedzam podróżując; właśnie przeprowadziła się w Izery i wysiała zimową zieleninę w tunelu.

Krystian Stempek – z wykształcenia oraz sposobu patrzenia na świat jest ścisłowcem (PWr, Inżynieria biomedyczna) jednak zawsze brakowało mu umiejętnego spojrzenia na te elementy świata, których nie da się opisać liczbami – religie, sztuka, piękno, ekosystemy itp. Tu z ratunkiem przyszło projektowanie permakulturowe, które dopełniło jego sposób orientowania się w świecie. Rezultatem tego jest całkowicie nowa kariera projektanta oraz edukatora permakultury. W swojej praktyce stawia duży nacisk na umiejętność rozpoznawania oraz korzystania ze wzorców natury.

Danuta Nowak – wraz z mężem prowadzi siedlisko i miejsce inspiracji na Pogórzu Kaczawskim – Dom Spotkań Twórczych Ptasia Dolina. Z wykształcenia jestem m.in. pedagożką, animatorką społeczną, trenerką i coachem. Interesuje się holistycznym patrzeniem na świat, głęboką ekologią, animowaniem społeczności lokalnych. Od kilkunastu lat prowadzi ogrody naturalne. Na początku w woj. łódzkim gdzie mieszkała przez 10 lat a obecnie w Kaczawach. Stara się, by jak największą ilość mojego pożywienia stanowiło to, co wyrośnie w ogrodzie lub znajdzie na łące. Prowadzi zajęcia w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Dla dorosłych oferuje kursy, mentoring i coaching, m.in. dla osób chcących zamieszkać na wsi. Jest w trakcie realizacji projektu kursów szkoły ludowej, gdzie znaczną część stanowi prowadzenie naturalnego ogrodu. Od 15 lat współorganizuje obozy dla dzieci i młodzieży Tropami Tęczowego Wojownika, które mają na celu uwrażliwiać młodych na problemy społeczne i ekologiczne wokół nas. Dołączyła do Lokalnej Sudeckiej Sieci Nasienniczej.

Bogdan Kasperski – eko-gospodarz i eko-edukator z Anielskich Ogrodów. Tworzy i udoskonalam ekologiczne techniki ogrodowe. Projektuje rozwiązania budujące bioróżnorodności w otoczeniu. Szczególnie zajmuje się efektywną uprawą warzyw na rabatach wyniesionych, alleopatią i nawożeniem naturalnym. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, zwłaszcza rozwiązań opartych na wzorcach naturalnych. Tworzy koncepcje i prototypy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Projektuje i wdrażam produkty związane z energooszczędnością oraz budownictwem. Prowadzi studio projektowe CAMY. Rozwija projekt Anielskich Ogrodów i Akademii Anielskich Ogrodów. Pracuje nad koncepcją i przykładem rodzinnego samowystarczalnego gospodarstwa domowego. Akademia organizuje kursy, warsztaty, prezentacje oraz tworzy wydawnictwa multimedialne. W ramach Akademii prowadzimy Internetową Akademię Anielskich Ogrodów w której uczy dlaczego i jak tworzyć ekologiczne ogrody. Szuka rozwiązań, dzięki którym można żyć, pracować i mieszkać w przyjaźni z przyrodą. Szuka też rozwiązań zapobiegających i skutecznie leczących choroby autoimmunologiczne oraz nowotworowe.

Zuzanna Heczko – jest absolwentką Tekstów Kultury na UJ, studentką Sztuki Ogrodowej na UR. W 2019 roku założyła Ogród Społeczny Salwator w Krakowie, który tworzy w oparciu o metody permakulturowe, z uważnością i troską o bioróżnorodność. Jest także współorganizatorką dwóch cyklów spotkań autorskich i warsztatów „Troskliwość” i „O bioróżnorodności”, w ramach których z gośćmi rozmawia na tematy szeroko rozumianej ekologii, troski o naturę, zwierzęta i własne ciało. Uczy się projektować ogrody.

Klaudia Nojek – pracuje jako projektant i programista komputerowych systemów wizyjnych. Fascynują ją podróże i fotografia, głównie krajobrazowa. Prace ręczne dają wytchnienie przemęczonej myśleniem głowie. Odkryła permakulturę, zafascynowała ją, w szczególności przez swoje ukorzenienie w etyce. Temat suwerenności żywnościowej wydaje jej się na dzień dzisiejszy kluczowy. Jest świadomym konsumentem, kupuje praktycznie większość produktów bezpośrednio od ekologicznych producentów i praktycznie nic nie wyrzuca. Pragnie iść dalej w tym kierunku, stworzyć ekologiczne siedlisko i wykorzystać dociekliwość oraz fascynację techniką dla dobra natury, a tym samym i ludzi. Stawia pierwsze kroki, a nasiono jest w końcu początkiem życia.

Anna Siekierska – rzeźbiarka, rowerzystka, ogrodniczka, członkini Wspólnoty Międzygatunkowej+. Wykładowczyni na wydziale rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Czynna artystka i aktywistka zaangażowaną w działania na rzecz przyrody. Animatorka warsztatów uwrażliwiających na życie innych istot, autorka licznych instalacji w przestrzeni publicznej, projektów zaangażowanych społecznie, m.in.: Fikus, żyjąca instalacja sąsiedzka w podwórku kamienicy w Warszawie; Kto tam?, platforma do obserwacji życia w koronach drzew, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie; Sanatorium, działanie dążące do zachowania stadionu im. E Szyca w Poznaniu jako przestrzeni dla dzikiej przyrody. Od półtora roku tworzy cykl rzeźb przedstawiających nasiona. Założyła grządkę permakulturową w Centrum Rzeźby Polskiej. Od kilku lat zajmuje się własnym ogrodem i pomaga innym osobom tworzyć przydomowe ogródki.

Monika Majkowska – kończy studia z antropologii literatury, teatru i filmu. Robi zdjęcia analogowe. Aktywistka klimatyczna, poszukująca w Osadzie Możliwości, członkini wrocławskiej grupy Głębokiej Adaptacji.

Karolina Pruchniewicz– prawniczka zajmują się prawem żywnościowym, agrarystka, doradczyni etycznego i lokalnego biznesu, przedsiębiorcza propagatorka minimalizmu i zrównoważonej współpracy w zgodzie z poszanowaniem praw człowieka i konsumenta, inicjatorka działań ekologicznych – Prezes Stowarzyszenia What a Waste. Założycielka społeczności we&waste, która wspiera i rozwija inicjatywy związane z ideą slow life. W swoich działaniach zawsze uwzględnia sprawy społeczne, aspekty środowiskowe i wsparcie słabszych. Naukowo zafascynowana filozofią polityczną, teorią prawa żywnościowego i rolnego, a także zagadnieniami skupionymi wokół prawa humanitarnego, globalnego prawa żywnościowego i prawnymi aspektami greenwashingu.

Julia Krzywicka – miłośniczka dzikiej nieokiełznanej przyrody i nałogowa zbieraczka plonów natury. Absolwentka Akademii Głębokiej Ekologii oraz licznych szkoleń związanych z edukacją przyrodniczą i samorozwojem. Aktywna członkini Stowarzyszenia Zasiej działającego na rzecz ekologii w mieście, ogrodniczka i pszczelarka-amatorka. Z wykształcenia filolog włoski, pracuje jako lektorka języka włoskiego i od czasu do czasu jako tłumaczka. Kiedyś pracowała jako przewodniczka, a obecnie wraz z przyjacielem przygotowuje program leśnych spacerów w duchu shinrin-yoku o nazwie Drzewostany.